Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van Dutch body art

De onderneming Dutch body art is gevestigd te Dronten, kantoorhoudende aan de Molenaarsgilde 19, sinds 13 augustus 2018 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Almere ingeschreven onder nummer 62027921. BTW nummer is NL172595824B01.

1. Bestellingen en overeenkomsten
Op alle bestellingen en overeenkomsten die via de website van Dutch body art gesloten worden en waarbij Dutch body art partij is, zijn deze voorwaarden van toepassing. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen u en Dutch body art middels de STAP VOOR STAP bestelmethode, zoals deze is omschreven op de welkomspagina, accepteert u deze voorwaarden.

2. Voorwaarden
Dutch body art heeft het recht deze voorwaarden en inhoud van de webshop te wijzigen.

3. Uitzonderingen
Na schriftelijke toestemming van Dutch body art kan in bijzondere gevallen afgeweken worden van bepaalde voorwaarden, met uitzondering van de overige voorwaarden, deze blijven van kracht.

4. Ontvangstbevestiging
Alle getoonde producten zijn vrijblijvend, totdat u de ontvangstbevestiging heeft ontvangen.

5. Overeenkomst
De overeenkomst tussen Dutch body art en u komt tot stand op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst op de website van Dutch body art door het correct invullen van uw persoonlijke gegevens en betalingswijze, door op de Bestel en vervolgens op Volgende knop te klikken, en vervolgens de ontvangstbevestiging die u op de door u opgegeven e-mail adres ontvangt.

6. Bewijs van opdrachten/ elektronische communicatie
De administratie van Dutch body art geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Dutch body art verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Dutch body art verrichtte leveringen. Dutch body art erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

6.1 Elektronische communicatie en veiligheid met SSL
Dutch body art maakt gebruik van een beveiligde omgeving met SSL voor alle communicatie tussen de server op het Internet en uw computer. De SSL (Secure Sockets Layer) is ontwikkeld voor het verlenen van veiligheid en privacy op het Internet. SSL encrypt alle communicatie tussen de Server (aanbieder) op het Internet en de Computer van klanten, voor het aanbieden van volledige veiligheid. Het SSL-protocol behoudt de veiligheid en integriteit van het communicatiekanaal door gebruik te maken van encryptie, echtheid en berichten waarmerk-code. Door het verzenden van een order in een SSL beveiligde omgeving, voorkomt het gezien te worden door iemand anders dan voor wie het bedoeld is

7. Ontvangstbevestiging inhoud
De ontvangstbevestiging vermeldt ten minste de volgende informatie: Orderbevestigingsnummer, omschrijving van het product, het aantal, de prijs van het aantal producten, de verzendkosten en verzendmethode, uw naam en woonadres, het verzendadres is uw woonadres, of ander door u aangegeven afleveradres, uw e-mailadres en uw telefoonnummer, het e-mail adres van de serviceafdeling van Dutch body art waar u met vragen omtrent uw bestelling terecht kan.

8. Risico en transport
Het risico tijdens het transport van het door uw bestelde producten is voor rekening van Dutch body art en gaan over op het moment van aflevering aan u. De kosten van verzenden van de door u bestelde producten naar Nederland bedragen € 4,95 en naar België € 14,95 voor verzendingen Internationaal € 25,-.

9. Leveringstermijn
De leveringstermijn van de producten bedraagt maximaal 30 dagen of anders schriftelijk met u overeengekomen. Indien Dutch body art de leveringstermijn niet na kan komen zal Dutch body art dit schriftelijk aan u melden. In dat geval kunt u de overeenkomst ontbinden door dit ons schriftelijk te melden, waarna Dutch body art het reeds door u betaalde bedrag binnen 30 werkdagen aan u terug zal betalen.

10. Afkoelingsperiode
Zonder opgave van reden kunt u de producten, nadat u ze ontvangen heeft, de overeenkomst met Dutch body art ontbinden. U dient dit binnen 14 werkdagen na ontvangst aan Dutch body art te melden. U dient de producten onmiddellijk, niet gedragen en in originele verpakking, met kopie factuur, aan Dutch body art te retourneren. De kosten en risico voor deze retourzending zijn voor uw eigen rekening.

10.1 Terugbetalingsregeling
Na ontvangst van de producten zal Dutch body art binnen 30 dagen de geretourneerde producten aan u terugbetalen. Dutch body art behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, indien de verpakking reeds gebruikt of beschadigd is. In geval hiervan zal Dutch body art u schriftelijk van op de hoogte stellen. Dutch body art heeft het recht om eventuele waardevermindering van de producten als gevolg van deze schade van het te crediteren bedrag in te houden.

11. Niet goed geld terug
Indien u binnen 30 dagen nadat u de producten heeft ontvangen niet tevreden bent met uw bestelling omdat deze niet voldoet aan het bestelde of gebreken vertoont, dient u dit schriftelijk aan Dutch body art te melden. Indien u Dutch body art schriftelijk verzoekt een vervangend product te zenden, zal Dutch body art nadat zij de bestelde producten heeft retour ontvangen, binnen 30 dagen een vervangend product verzenden. Indien de bestelde goederen gebreken vertonen, dit ter beoordeling van Dutch body art, komen de verzending en risico van het vervangende product voor rekening van Dutch body art. Indien u geen vervangend artikel wenst zal Dutch body art na ontvangst van het geretourneerde product de aankoopprijs retour storten op uw rekening. Artikel 10.1 is op dit artikel van toepassing.

12. Klachten
Dutch body art zal alle klachten met betrekking tot de geleverde producten in behandeling nemen. U kunt Dutch body art via de Klantenservice op info@dutchbodyart.nl informeren. Dutch body art zal proberen de klacht op te lossen, en u hiervan schriftelijk via e-mail binnen 10 dagen te informeren.

13. Gegevensbeheer en privacy
Dutch body art conformeert zich aan de Wet Persoonsregistraties. De door u aan Dutch body art verstrekte persoonlijke gegevens zullen alleen ten behoeve van medewerkers van Dutch body art intern gebruikt worden voor: het verzenden van producten en ter verificatie van de te ontvangen betaling van u aan Dutch body art. Dutch body art zal geen gegevens beschikbaar stellen aan derden. Dutch body art zal uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor mailingen van aanbiedingen of acties. Indien u niet meer in ons bestand opgenomen wilt zijn, dient u dit schriftelijk aan ons te melden. Indien u de geregistreerde gegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen, kunt u ten alle tijde een schriftelijke afspraak met Dutch body art maken. Wel dient u een geldig legitimatiebewijs te overleggen voordat u inzage, corrigeren of wilt verwijderen van uw persoonlijke gegevens. U kunt natuurlijk ook Dutch body art hier schriftelijk opdracht toe geven.

14. Klantenservice Dutch body art
Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met: Dutch body art, afdeling Klantenservice, Molenaarsgilde 19, 8253 JA, DRONTEN, e-mail: info@dutchbodyart.nl

15. Nederlands recht en geschil
Op alle overeenkomsten gesloten met Dutch body art is Nederlands recht van toepassing. Indien er een geschil ontstaat tussen u en Dutch body art naar aanleiding van een overeenkomst, bestaat de mogelijkheid van bemiddeling en/of bijstand door de Consumentenbond. Een schriftelijk verzoek hiertoe dient u hiervoor aan Dutch body art te zenden. Indien het geschil niet door bemiddeling kan worden opgelost, is de bevoegde rechter te Haarlem, of in door u zelf aan te geven plaats, bevoegd om van dit geschil kennis te nemen. Indien u wilt afzien van gerechtelijke tussenkomst van dit geschil, dient u dit binnen 4 weken schriftelijk te melden. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.